Przeglądy techniczne i dokumentacje

Mand wykonuje przeglądy techniczne wszystkich konstrukcji magazynowych i sklepowych przynajmneij raz w roku przez przeszkolone osoby.

Przegląd polega na ocenie stanu instalacji oraz wykonaniu niezbędnych pomiarów dotyczących wielkości odkształceń regałow pod obciążeniem. Mand sprawdza sposób użytkowania regału oraz składowania ładunku a w przypadku zauważonych nieprawidłowości przekażą odpowiednie zalecenia.

Mand przeprowadza przeglądy techniczne obejmujące m.in.:

  • Przegądy regałów - procedury identyfikacji i klasyfikacji zniszcze
  • Pomiar odchylenia od pionu regalów
  • Sprawdzenie kompletności elementów konstrukcji regałów
  • Kontrolę poprawności montażu regałów
  • Dokumentacja techniczno-ruchowa
  • Weryfikację oznakowania
  • Sporządzenie raportu z zaleceniami dotyczące dalszego użytkowania regałów

Mand przeprowadza przeglady wedlug normy PN-EN 15635.

Tags: Third Tag

leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *